Utlänningslagen
Norstedts Juridik

Utlänningslagen

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken kommenterar Utlänningslagen paragraf för paragraf. Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta här. Lagen innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars ställning. Tionde upplagan innehåller ett mycket stort antal viktiga ändringar i utlänningslagen, bl.a bestämmelser om visering och återvändande samt sanktionsdirektivet och en ny bestämmelse beträffande uppehållstillstånd för barn.
Digital utgåva: