Utlänningslagen
Norstedts Juridik

Utlänningslagen

107100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,071 kr

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas iSverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning reglerasnärmare i utlänningsförordningen. Innehållet i den elfte upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli2017. Efter publiceringen av den tionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat • Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet• Genomförande av EU:s gränskodex• Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av juni 2017. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen. I boken kommenteras också några andra lagar som ansluter till utlänningslagen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 898
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911587-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas iSverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning reglerasnärmare i utlänningsförordningen. Innehållet i den elfte upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli2017. Efter publiceringen av den tionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat • Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet• Genomförande av EU:s gränskodex• Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av juni 2017. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen. I boken kommenteras också några andra lagar som ansluter till utlänningslagen.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-09-07
  • Version: 11
  • ISBN: 978-913911587-8