Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd
Justitiedepartementet

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen. Förslagen ska komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25, se Relaterade produkter, till höger).

Syftet är att i linje med slutsatserna i den nationella säkerhetsstrategin stärka förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet.Utredaren ska bl.a:
 • kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
 • föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
 • föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 11
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2017:032
 • ISBN/Best.nr: 68717-32
 • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Straffrätt & Rättsväsen