.
Uthyrning av arbetstagare
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Uthyrning av arbetstagare

Håkan Gabinus Göransson

En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv

0
Uthyrning av arbetstagare
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Att anlita arbetskraft via bemanningsföretag blir allt vanligare såväl i Sverige som i andra länder. Den här boken är en kommentar till 2012 års lag om uthyrning av arbetskraft och EU:s bemanningsdirektiv. I anslutning till att uthyrningslagen började gälla gjordes vissa ändringar i annan lagstiftning, t.ex. lagen om utstationering av arbetstagare; en lag som gäller för alla utländska bemanningsföretag som utstationerar personal till Sverige. Även dessa ändringar kommenteras. I en bilaga till boken återfinns såväl bemanningsdirektivet som uthyrningslagen samt andra svenska lagbestämmelser som ändrats eller är av betydelse för förståelsen av uthyrningslagen.Uthyrningslagen gäller för arbetstagare som är anställda av ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till ett kundföretag. Bestämmelserna innebär bl.a. att bemanningsföretaget måste tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för samma arbete. Undantag från kravet på likabehandling kan under vissa förutsättningar göras genom kollektivavtal. Lagen omfattar både privat och offentlig verksamhet. Det innebär t.ex. att en myndighet eller en ideell förening kan vara ett kundföretag.