Utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:5
Skolverket

Utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, ändrade föreskrifter. SKOLFS 2012:5

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2011:157.
Ingår i SKOLFS 2012:4-7. 50 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.