Utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, ändrade föreskrifter
Skolverket

Utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, ändrade föreskrifter

5400

54 kr

Ändr. bil 1, 3 och 4 i SKOLFS 1997:29. I kraft 7 juni 2002 resp 1 juli 2002 ((bil. 3)

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: