Utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror, föreskrifter. HSLF-FS 2016:77
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror, föreskrifter. HSLF-FS 2016:77

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: