Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB, allmänna råd
Riksskatteverket

Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB, allmänna råd

3500

35 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: