Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB, allmänna råd
Skatteverket

Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB, allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.