Utbyte av aktier och teckningsoptioner i Klövern Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg Fastigheter AB, rekommendationer
Riksskatteverket

Utbyte av aktier och teckningsoptioner i Klövern Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg Fastigheter AB, rekommendationer

1800

18 kr (exkl. moms)