Utbildningsstatistisk årsbok - stående order
Statistiska centralbyrån/SCB

Utbildningsstatistisk årsbok - stående order

48000

480 kr (exkl. moms)

Statistik över Utbildningssverige och dess olika skolformer. Består av två delar - en tabelldel som utkommer årligen och en textdel som utkommer vart tredje år.

Angivet pris avser aktuell utgåva
Produktdetaljer: