Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Textdel
Statistiska centralbyrån/SCB

Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Textdel

36000

360 kr

Redovisar, sammanfattar och analyserar statistik för de olika skolformerna i Sverige, bl.a. studievägar/kurser, elever, lärare och kostnader.

Belyser bl.a. de skillnader som finns mellan olika samhällsgrupper när det gäller utbildningsnivå och studieval. Källhänvisningar och engelsk översättning till samtliga tabeller. Uppdateras vart tredje år

Finns även som en tabelldel.
Produktdetaljer: