Utbildningsstatistisk årsbok 2008 inklusive tabelldel
Statistiska centralbyrån/SCB

Utbildningsstatistisk årsbok 2008 inklusive tabelldel

48000

480 kr

Redovisar, sammanfattar och analyserar statistik för de olika skolformerna i Sverige, bl.a. studievägar/kurser, elever, lärare och kostnader.

Belyser bl.a. de skillnader som finns mellan olika samhällsgrupper när det gäller utbildningsnivå och studieval. Består av två delar, som även kan köpas separat:

Produktdetaljer: