Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete
Statens folkhälsoinstitut

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete

5500

55 kr

Återger alkohollagen (SFS 2010:1622) med ändringar t.o.m SFS 2012:205 och alkoholförordningen (SFS 2010:1636) med dess ändring enligt SFS 2011:237.I lagstiftningen anges Statens folkhälsoinstituts ansvar för övergripande tillsyn för att garantera att all försäljning och servering av alkohol sker ansvarsfullt och att bestämmelserna på alkoholområdet efterlevs.
Produktdetaljer: