.
Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare

9500

95 kr (exkl. moms)

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 39
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 978-913832637-4
  • Ämnen: Socialrätt, Skola och utbildning

Om publikationen

Denna publikation vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.
Syftet med materialet är att ge information om och stöd för utvecklingen av skolformen utbildning i svenska för invandrare. I materialet ingår frågeställningar som läsaren kan reflektera över och som kan fungera som underlag för diskussioner inom verksamheterna samt utgöra en grund för utveckling utifrån gällande bestämmelser.

Texterna tar sin utgångspunkt i flera av de dokument som reglerar vuxenutbildningen och innehåller hänvisningar till olika författningar. Det underlättar att läsaren har tillgång till de styrdokument som är aktuella. Formuleringar som är hämtade direkt från styrdokumenten är genomgående kursiverade i texten.
En lista på Skolverkets läroplaner med kommentarmaterial finns på www.fritzes.se/lgr