Utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter
Skolverket

Utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, föreskrifter

22300

223 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 1994:41.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:9–24, 118 sidor.Prenumerera på SKOLFS.