Uppsägning vid arbetsbrist
Norstedts Juridik

Uppsägning vid arbetsbrist

43500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

435 kr

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsbrist står som arbetsrättsligt begrepp för de konsekvenser som följer av att en verksamhet förändras med åtföljande uppsägningar. Grunden för arbetsbrist är alltid verksamhetsrelaterad och kan således vara brist på arbete, brist på medel eller rent av brist på vilja (arbetsgivarintresse). Boken Uppsägning vid arbetsbrist, som nu föreligger i en fjärde upplaga, behandlar på ett systematiskt och praktiskt sätt de juridiska spelregler som gäller när en anställning ska sägas upp på grund av arbetsbrist.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Utgiven: 2009
  • ISBN: 978-913911089-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Arbetsbrist står som arbetsrättsligt begrepp för de konsekvenser som följer av att en verksamhet förändras med åtföljande uppsägningar. Grunden för arbetsbrist är alltid verksamhetsrelaterad och kan således vara brist på arbete, brist på medel eller rent av brist på vilja (arbetsgivarintresse). Boken Uppsägning vid arbetsbrist, som nu föreligger i en fjärde upplaga, behandlar på ett systematiskt och praktiskt sätt de juridiska spelregler som gäller när en anställning ska sägas upp på grund av arbetsbrist.
Målgrupp
Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2010-09-01
  • Version: 4
  • ISBN: 978-913911089-7