Uppsägning av personliga skäl
Norstedts Juridik

Uppsägning av personliga skäl

53000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

530 kr (exkl. moms)

Författare:
Tommy Iseskog
Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.

I boken Uppsägning av personliga skäl, som nu föreligger i en åttonde upplaga, behandlas de juridiska spelregler som gäller när en arbetsgivare vill säga upp ett anställningsavtal av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller avskeda arbetstagaren. I den nya upplagan har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 290
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913911152-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.

I boken Uppsägning av personliga skäl, som nu föreligger i en åttonde upplaga, behandlas de juridiska spelregler som gäller när en arbetsgivare vill säga upp ett anställningsavtal av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller avskeda arbetstagaren. I den nya upplagan har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.

Målgrupp
Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2010-09-01
  • Version: 8
  • ISBN: 978-913911152-8