Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor. Prop. 2017/18:137
Finansdepartementet

Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor. Prop. 2017/18:137

14400

144 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås:
  • att Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas vid utgången av 2018 genom likvidation,
  • att det införs en utökad föreskriftsrätt i fråga om kreditinstituts kreditprocess och jävskrediter samt
  • att det görs vissa ändringar i regelverket om krishantering.
Förslagen innebär att det införs en ny lag, lagen om upplösning avSparbankernas säkerhetskassa. Genom den nya lagen upphävs lagen om sparbankernas säkerhetskassa och kungörelsen med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 om sparbankernas säkerhetskassa.