Upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt, föreskrifter
Riksskatteverket

Upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt, föreskrifter

1680

17 kr (exkl. moms)