.
Upphovsrättslagstiftningen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Upphovsrättslagstiftningen

Henry Olsson, Jan Rosén

En kommentar

0
Upphovsrättslagstiftningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Nyheterna i denna upplaga är många och betydande. I första rummet är det självfallet genomförandet av 2019 års båda EU-direktiv kallade NetCab- och, i särskild mån, DSM-direktiven som dragit utrymme. Upphovsrättslagen speglar därmed betydligt bättre den moderna nätvärldens många förfogandeformer och tillämpningar, såväl vad gäller själva ensamrättens innehåll som floran av inskränkningar i rätten. Aktuell svensk och EU-rättslig domspraxis, som är omfattande, kommenteras också i anslutning till lagtexten. Sakliga ändringar i texten har kunnat ske intill utgången av juli månad 2023.