.
Upphovsrättslagstiftningen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Upphovsrättslagstiftningen

Henry Olsson, Jan Rosén

En kommentar

Planerad utgivning under oktober 2023.
157100

1.571 kr (exkl. moms)

Upphovsrättslagstiftningen

Upphovsrättslagstiftningen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Nyheterna i denna upplaga är många och betydande. I första rummet är det självfallet genomförandet av 2019 års båda EU-direktiv kallade NetCab- och, i särskild mån, DSM-direktiven som dragit utrymme. Upphovsrättslagen speglar därmed betydligt bättre den moderna nätvärldens många förfogandeformer och tillämpningar, såväl vad gäller själva ensamrättens innehåll som floran av inskränkningar i rätten. Aktuell svensk och EU-rättslig domspraxis, som är omfattande, kommenteras också i anslutning till lagtexten. Sakliga ändringar i texten har kunnat ske intill utgången av juli månad 2023.