.
Upphovsrättslagstiftningen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Upphovsrättslagstiftningen

En kommentar

158000

1.580 kr (exkl. moms)

Upphovsrättslagstiftningen

Upphovsrättslagstiftningen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den fjärde upplagan av denna lagkommentar beaktar nyheter och ändringar på upphovsrättens och de närstående rättigheternas områden som förekommit fram till mitten av april månad år 2016. Särdeles mycket har inte inträffat i lagstiftningshänseende sedan 2014 års uppdatering av den tredje upplagan, dock finns numera helt nya bestämmelser om bl.a. herrelösa verk med i lagen. Däremot innebär EU-domstolens alltmer frekventa leverans av domar på just upphovsrättens område att åtskilligt finns att berätta av betydelse också för svensk upphovsrätt, varför det mest påtagliga revideringsarbetet återgår på EUD:s domspraxis.