Upphovsrättens avtal
Norstedts Juridik

Upphovsrättens avtal

Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal.

56300

563 kr (exkl. moms)

Författare:
Jan Rosén
Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter. Fokus ligger på kontraktuell precisering och uppdelning av rättsförvärv, vidareöverlåtelse, utsändning och vidaresändning av radio- och TV-program, hantering av ideell rätt i avtal, jämknings-, ändrings- och tolkningsmöjligheter, kollektivisering av avtalsmarknaden, standardavtal och enskilda avtal. Dessutom uppmärksammas databaser, kabeldistribution och sanktioner.

Bland annat har 2005 års betydande förändringar i upphovsrättslagen, föranledda av det s k Infosocdirektivet, beaktats i denna upplaga liksom senare års doms- och avtalspraxis.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 452
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: 9789139203964
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT