Upphovsrättens avtal
Norstedts Juridik

Upphovsrättens avtal

Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal.

55200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

552 kr (exkl. moms)

Författare:
Jan Rosén
Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 452
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: 978-913920396-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jan Rosén
Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter. Fokus ligger på kontraktuell precisering och uppdelning av rättsförvärv, vidareöverlåtelse, utsändning och vidaresändning av radio- och TV-program, hantering av ideell rätt i avtal, jämknings-, ändrings- och tolkningsmöjligheter, kollektivisering av avtalsmarknaden, standardavtal och enskilda avtal. Dessutom uppmärksammas databaser, kabeldistribution och sanktioner.Bland annat har 2005 års betydande förändringar i upphovsrättslagen, föranledda av det s k Infosocdirektivet, beaktats i denna upplaga liksom senare års doms- och avtalspraxis.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2009-08-01
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913920396-4