.
Upphovsrättens avtal
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Upphovsrättens avtal

Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal.

56300

563 kr (exkl. moms)

Upphovsrättens avtal

Upphovsrättens avtal

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 452
 • Utgiven: 2006
 • ISBN: 9789139203964
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt
 • Författare: Jan Rosén

Om boken

Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter. Fokus ligger på kontraktuell precisering och uppdelning av rättsförvärv, vidareöverlåtelse, utsändning och vidaresändning av radio- och TV-program, hantering av ideell rätt i avtal, jämknings-, ändrings- och tolkningsmöjligheter, kollektivisering av avtalsmarknaden, standardavtal och enskilda avtal. Dessutom uppmärksammas databaser, kabeldistribution och sanktioner.

Bland annat har 2005 års betydande förändringar i upphovsrättslagen, föranledda av det s k Infosocdirektivet, beaktats i denna upplaga liksom senare års doms- och avtalspraxis.