.
Upphovsrätt och internationell privaträtt

Upphovsrätt och internationell privaträtt

93200

932 kr (exkl. moms)

Upphovsrätt och internationell privaträtt

Upphovsrätt och internationell privaträtt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Under de senaste årtiondena har en snabb utveckling mot en global marknad för upphovsrättsligt skyddat material ägt rum. Upptaganden av dataprogram och databanker bland de skyddade verken har accentuerat denna utveckling. Genom tillkomsten av Internet och www (World Wide Web) har frågor kommit att ställas inför vilka de traditionella nationella och internationella lösningarna framstår som otillräckliga. För den rättsliga analys som krävs i denna situation, där lokaliseringen av upphovsrättsintrång redan i dag vållar stora svårigheter, har den internationella privaträttens principer kommit att få allt större betydelse. Denna framställning är den första svenska monografi som spänner över de båda områdena.


Boken vänder sig till praktiker inom detta snabbt växande fält samt till teoretiker och studerande.