Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom uppbörds- och mervärdesskatteområdet
Riksskatteverket

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom uppbörds- och mervärdesskatteområdet

1920

19 kr (exkl. moms)

Upphäver RSV Du 1993:1 och 1993:2, RSV Im 1993:3 och 1993:7 samt RSV S 1994:32, 1994:33 och 1994:34. Rekommendationerna i dessa författningar ska dock fortfarande tillämpas i fråga om dröjsmålsavgifter m.m. enligt bl.a. uppbördslagen (1953:272).

Prenumerera på RSV Skatt