Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom taxeringsområdet
Skatteverket

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom taxeringsområdet

2700

27 kr

Upph. RSV Dt 1973:36, 1978:6 och 1992:15 samt RSFS 1978:12.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: