Upphävande av vissa av Riksskatteverkets anvisningar på mervärdesskatteområdet
Riksskatteverket

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets anvisningar på mervärdesskatteområdet

1920

19 kr (exkl. moms)

Upphäver RSFS 1980:23 och 1982:27 samt RSV Im 1980:2 och 1982:2.

Prenumerera på RSV Skatt