Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. på mervärdesskatteområdet
Riksskatteverket

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. på mervärdesskatteområdet

3040

30 kr

Upphäver RN II 1969:1.7, 2.8, 3.5, 4.6, 5.2, 6.2, 7.17, 7.18, 8.1, 8.5, 9.2, 1970:27.1, 7.6, 9.4, 1972:3.1, 3.2, 5.2, 5.3, 1973:11, 24, 1974:4, 5,7, 1975:3, 5, 7, RSV Im 1976:22 1981:3, 1984:1, 2, 3, 1985:2, 1986:3, 1987:1, 1991:2, 1993:4, 5, RSV S 1994:5 samt RSFS 1981:4, 6 och 52.

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: