Upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens samt Riksskatteverkets anvisningar m.m. om uppbörd, allmänna råd
Riksskatteverket

Upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens samt Riksskatteverkets anvisningar m.m. om uppbörd, allmänna råd

3040

30 kr (exkl. moms)

Upphäver CUN 1947:71, 1950:6, 1950:17, 1954:25 och 1961:5, CFU 1965:1, 1968:11, 1968:12, 1969:9, 1969:11 och CFU 1970:16, RSV Du 1972:7, 1973:1, 1973:3, 1973:17, 1974:1, 1975:18, 1975:20, 1976:8, 1981:7, 1981:20, 1983:1, 1983:23, 1984:1, 1985:2, 1988:1, 1988:5, 1988:6, 1989:11, 1991:2, 1991:9 och 1992:2, RSFS 1981:23, RSFS 1981:65, RSFS 1983:6, RSFS 1983:72 och RSFS 1984:3 samt RSV S 1996:31.

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd och RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: