Upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting, föreskrifter. RA-FS 2013:6
Riksarkivet

Upphävande av vissa allmänna råd för kommuner och landsting, föreskrifter. RA-FS 2013:6

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver RA-FS 1989:1 och RA-FS 1994:3.
Prenumerera på RA-FS - klicka under rubriken Relaterade produkter.