Upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, föreskrifter. SKOLFS 2012:7
Skolverket

Upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, föreskrifter. SKOLFS 2012:7

9800

98 kr

Upphäver SKOLFS 2006:11 och 2006:13.
Ingår i SKOLFS 2012:4-7. 50 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: