Upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, föreskrifter, MSBFS 2016:6
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, föreskrifter, MSBFS 2016:6

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SRVFS 2007:3.
Tryckt upplaga: