Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9
Naturvårdsverket

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SNFS 1997:2.
Tryckt upplaga: