Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9
  • Energi & Miljö

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. NFS 2015:9

Om publikationen

Upphäver SNFS 1997:2.
För prenumeration på NFS, se Relaterade produkter, till höger.