Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen, föreskrifter. NFS 2016:10
Naturvårdsverket

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1995:7) om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen, föreskrifter. NFS 2016:10

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SNFS 1995:7.
För prenumeration på NFS, se Relaterade produkter, till höger.