Upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om gasapparater (SÄIFS 2000:6), föreskrifter. MSBFS 2018:2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om gasapparater (SÄIFS 2000:6), föreskrifter. MSBFS 2018:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphäver SÄIFS 2000:6
Tryckt upplaga: