Upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord
Sjöfartsverket

Upphävande av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:1) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

6600

66 kr (exkl. moms)

Upphäver SJÖFS 2006:1
Tryckt upplaga: