Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1977:34, RSV Dt 1977:14 angående beskattning av vissa tidsbegränsade konstnärsbidrag i form av engångsbelopp
Riksskatteverket

Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1977:34, RSV Dt 1977:14 angående beskattning av vissa tidsbegränsade konstnärsbidrag i form av engångsbelopp

1920

19 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RSV Skatt