.
Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter. NFS 2015:11
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter. NFS 2015:11

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter. NFS 2015:11

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, föreskrifter. NFS 2015:11

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 15815-11
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Upphävande av NFS 2007:4.
För prenumeration på NFS, se Relaterade produkter, till höger.