.
Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187), om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ändrade föreskrifter. NFS 2014:2
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187), om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ändrade föreskrifter. NFS 2014:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187), om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ändrade föreskrifter. NFS 2014:2

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187), om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ändrade föreskrifter. NFS 2014:2

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2014
  • ISBN/Best.nr: 15814-02
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Upphäver NFS 2003:6.