Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Prop. 2014/15:15
Socialdepartementet

Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Prop. 2014/15:15

8000

80 kr (exkl. moms)

Landstingen föreslås att inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Landstingen får ha vårdvalssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Inom vårdvalssystemet ska alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom vårdvalssystemet ska följa den enskildes val av utförare. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.