Upphandling
Wolters Kluwer

Upphandling

77100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

771 kr

Författare:
Niclas Forsberg
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).I boken redogörs för lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförandet av upphandlingar. Som läsare får du inblick i bland annat
 • - lagarnas olika tillämpningsområden
 • - anbudsprövning
 • - krav som kan ställas på leverantören
 • - miljökrav
 • - de viktiga EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet
 • - verksamhetsövergång
 • - överprövning
 • - skadestånd
Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver kunskap om regelverken inom upphandlingsområdet. Boken vänder sig även till jurister vid myndigheter, kommunala och statliga bolag, advokatbyråer och leverantörsbolag.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 736
 • Utgiven: 2017
 • ISBN: 978-913911506-9

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Niclas Forsberg
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).I boken redogörs för lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförandet av upphandlingar. Som läsare får du inblick i bland annat
 • - lagarnas olika tillämpningsområden
 • - anbudsprövning
 • - krav som kan ställas på leverantören
 • - miljökrav
 • - de viktiga EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet
 • - verksamhetsövergång
 • - överprövning
 • - skadestånd
Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver kunskap om regelverken inom upphandlingsområdet. Boken vänder sig även till jurister vid myndigheter, kommunala och statliga bolag, advokatbyråer och leverantörsbolag.
Målgrupp
Studerande, Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
 • Publicerad: 2017-08-28
 • Version: 4
 • ISBN: 978-913911506-9