Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. SOU 2015:78.
Socialdepartementet

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. SOU 2015:78.

24000

240 kr

Analyserar hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämnar förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas.Utredningen föreslår bl.a. annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.
Särkild utredare: Niklas BruunTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: