Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Socialdepartementet

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

8000

80 kr

En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner.
Produktdetaljer: