Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Prop. 2016/17:28
Näringsdepartementet

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Prop. 2016/17:28

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas. De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten samt för tjänstekoncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag.

Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 147
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Prop. 2016/17:028
  • ISBN/Best.nr: PROP1617028
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Trafik & Transporter