.
Upphandling
 • Offentlig rätt
 • Offentlig upphandling
 • Förvaltningsrätt

Upphandling

Niclas Forsberg

enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

0
Upphandling
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 5
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt
 • Författare: Niclas Forsberg

Om boken

Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
I verket redogörs för lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförandet av upphandlingar. Som läsare får du inblick i bland annat
 • lagarnas olika tillämpningsområden
 • anbudsprövning
 • krav som kan ställas på leverantören
 • miljökrav
 • de viktiga EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet
 • verksamhetsövergång
 • överprövning
 • skadestånd
Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver kunskap om regelverken inom upphandlingsområdet. Verket vänder sig även till jurister vid myndigheter, kommunala och statliga bolag, advokatbyråer och leverantörsbolag.