Uppgiftsutlämnande
Norstedts Juridik

Uppgiftsutlämnande

Handbok för socialtjänsten

28600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

286 kr (exkl. moms)

Författare:
Fredrik Rådman
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran?

I denna handbok beskrivs vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Justitieombudsmannen, m.fl. Även utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda berörs i viss mån. Hänvisningar till förarbeten, JO-beslut och domar gör att läsaren på ett enkelt sätt kan fördjupa sig i ämnet. Boken innehåller även konkreta tips till den praktiska tillämparen. Den kan med fördel användas såväl av praktiker som av studenter på socionomutbildningar, vidareutbildningar, uppdragsutbildningar m.m.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 130
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911659-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Fredrik Rådman
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran?

I denna handbok beskrivs vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Justitieombudsmannen, m.fl. Även utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda berörs i viss mån. Hänvisningar till förarbeten, JO-beslut och domar gör att läsaren på ett enkelt sätt kan fördjupa sig i ämnet. Uppgiftsutlämnande innehåller även konkreta tips till den praktiska tillämparen. Texten kan med fördel användas såväl av praktiker som av studenter på socionomutbildningar, vidareutbildningar, uppdragsutbildningar m.m.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2018-05-22
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911659-2