Uppgiftslämnarservice för företagen. SOU 2015:33.
Näringsdepartementet

Uppgiftslämnarservice för företagen. SOU 2015:33.

Betänkande från Uppgiftslämnarutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Det ursprungliga uppdraget för denna utredning var att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. I uppdraget ingick att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Förslagen ska särskilt beakta hur denna samordning kan organiseras och hur en god och enhetlig beskrivning av uppgiftskraven i ett uppgiftskravsregister kan vidmakthållas (dir. 2012:35).
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 450
  • Utgiven: 2015
  • Serie: SOU 2015:033
  • ISBN/Best.nr: 978-913824268-1
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning