Uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen, ändrade föreskrifter
Skolverket

Uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen, ändrade föreskrifter

3600

36 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 4
  • Utgiven: 1996
  • Serie: SKOLFS 1996:18
  • ISBN/Best.nr: 70DE7F5C766D5169C125692000314BF8
  • Ämnen: Utbildning & Forskning