Uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. enligt 1985 års skollag, föreskrifter
Skolverket

Uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. enligt 1985 års skollag, föreskrifter

9600

96 kr (exkl. moms)

Träder i kraft 1 januari 2012.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.