Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, föreskrifter
Skatteverket

Uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, föreskrifter

2700

27 kr (exkl. moms)

Upphäver och ersätter RSFS 2003:7. 4, 12 och 13 §§ ändrade genom SKVFS 2005:9.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: